ฉากกั้นห้อง

ผลงาน " ฉากกั้นห้อง " ของทาง นัทธนันผ้าม่าน